Gỗ Thông Xẻ Sấy Vuông 300mm

  • Gỗ thông vuông 100mm , vuông 300mm
  • Đã sấy đạt ẩm
  • Quy cách đặc biệt phù hợp cho các công trình cần gỗ thông vuông kích thước lớn.
Gọi Ép Giá
chat-active-icon