Lamri Gỗ Thông Làm Sauna Tại TPHCM

Lamri Gỗ Thông Trắng Phần Lan

  • Kích thước : 12×96, dài 3m đến 6m
  • 1m3 tương đương với 83m2.
  • Bào láng 4 mặt,
  • Chạy hèm âm dương hoàn thiện.
  • Gỗ đã sấy đạt độ ẩm.
Gọi Ép Giá
chat-active-icon