Gỗ Tần Bì ( ASH ) Tròn

Cây thẳng, đường kính lớn, rất nhiều lựa chọn phẩm cấp phân loại cho khách hàng xẻ sấy phục vụ gia công sản xuất nội thất xuất khẩu và nội địa.

Gọi Ép Giá
chat-active-icon