Lamri Gỗ Thông Mỹ

  • Kích thước : 12x100mm, dài 2m đến 4m
  • 1m3 tương đương với 83m2.
  • Bào làng 4 mặt,
  • Chạy hèm âm dương hoàn thiện.
  • Gỗ đã sấy đạt độ ẩm.
Gọi Ép Giá
chat-active-icon