Gỗ Dẻ Gai ( Beech )

Gỗ dẻ gai ít vân nhưng vân lại đẹp, thớ mịn. Cứng, chắc nhưng gỗ dẻ gai lại rất dễ đẽo, gọt, dù là bạn sử dụng máy móc hay dụng cụ đẽo gọt nào.

Gọi Ép Giá
chat-active-icon